Testvértelepülés

Kézdimárkosfalva 

 

A kapcsolat felvétele 2004 őszén történt. Egy előzetes megbeszélés alapján.

2005.03.15-én látogattunk el Márkosfalvára 20 fős csoporttal. Majd 2006-ban szintén március 15-én 8 fővel jártunk Márkosfalván. Ekkor írtuk alá a hivatalos kulturális testvérfalusi szerződést.

Innentől kezdve minden évben találkozunk hol Márkosfalván hol Rábcakapin.

Kezdetektől fogva örömmel találkozunk magyar testvéreinkkel. Látogatásaink alkalmával mind jobban megismertük egymást. A csodálatos Székelyföldet megismertették velünk, mi viszonzásul régiónkat mutatjuk meg testvéreinknek.

Ez a kapcsolat 10 év óta példásan működik. Őszintén remélem, hogy továbbra is élni fog.

Azon vagyunk, hogy mégtöbb fiatalt bevonjunk, legyenek aktív részesei ennek a kapcsolatnak.

A településről:

Első említése 1333-ból való , neve ekkor Marci-villa alakban fordul elő.Az 1567. évi regestrumban Markosfalva alakban írták össze 21 kapuval. 1744-ben Háromszék itt tartotta közgyűlését. Az első székely huszárezred egyik századának állomáshelye volt. Mindig színmagyar kösség volt. 1910-ben 830 lélek lakta , valamennyien magyar nyanyelvűek. Lakosságának nagyobb része református, kissebb része római-katolikus vallású. 1889-ben hozzácsatolták  Mátisfalvát. 

 Református temploma 1875-ben épült a régi helyébe Szent Márk tiszteletére.

Szent Márkról, templomának védőszentjéről kapta a nevét.

 

Itt született 1810-ben Barabás Miklós festőművész, márványszobra a falu közepén fekvő parkban áll,
Itt született 1825-ben Bodola Lajos 48-as tüzér, vasúti mérnök, diplomata, gazdasági szakíró, ifj. Bodola Lajos, az MTA tagja, a geodézia egyetemi tanára apja.

Források : Orbán Balázs - Székelyföld írásban és képekben