FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Hír 2023. 04. 20.
FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók !

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Rábcakapi közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitölteni, amennyiben ebet nem tartanak a NEMLEGES NYILATKOZATOT és legkésőbb

2023. május 26. napjáig

 az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

személyesen vagy postai úton, a Rábcakapi Község Önkormányzata 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. szám alatti címére vagy
elektronikusan, a onkormanyzat@rabcakapi.hu címre megküldve (scannelt formában).

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők Markotabödöge Község Önkormányzatánál, valamint a www.rabcakapi.hu weboldalról letölthetők.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek alapösszege az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 43. § (1b) bekezdése alapján 75.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

személyesen vagy postai úton, a Rábcakapi Község Önkormányzata 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. szám alatti címére vagy
elektronikusan, a onkormanyzat@rabcakapi.hu címre megküldve (scannelt formában).

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Rábcakapi, 2023. április 19.

Vörösné Hajzer Marietta sk.

jegyző