Kijárási korlátozás!

Hír 2020. 03. 27.

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány a 71/2020.(III.27.) rendeletével

2020. március 28-tól 2020. április 11-ig

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST RENDELT EL!

A korlátozás ideje alatt:

  • mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést  - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani,
  • lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak alapos indokkal kerülhet sor.

Élelmiszer üzletben, drogériában piacon vagy gyógyszertárban 9.00 és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatott kivételéve kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat!

Vendéglátó üzletben -az ott foglalkoztatottak kivételével- tartózkodni tilos! Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Alapos indok különösen:

  • munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint ezek elvégzéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése,
  • gyermekek kísérése, a szülői jogok és kötelezettségek,
  • magáról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás,
  • egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
  • napi fogyasztási cikkek értékesítő üzletben történő vásárlás,
  • napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletben, piacon, dohányboltban történő vásárlás,
  • mezőgazdasági üzletben, állateledelt, takarmányt, műtrágyát árusító üzletben történő vásárlás,  
  • üzemanyagtöltő állomás felkeresése stb.

A részletszabályokat részletesen a 71/2020.(III.27.) Kormányrendelet tartalmazza.

                                                                     Szabó Ágnes sk.

                                                                      polgármester