BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020 évre

Hír 2019. 10. 04.
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020 évre

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020 évre

Rábcakapi Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a

BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.

A pályázás rendje az előző évekével megegyező: 

A pályázat leadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.
A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!

A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

(A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!)

A pályázati felhívás és további tájékoztató a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu oldalon található.

Rábcakapi, 2019. október 4.

 

                                          Rábcakapi Község Önkormányzata