BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019 évre

Hír 2018. 10. 08.
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019 évre

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019 évre

Rábcakapi Község Önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik a BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

A pályázás rendje a következő: A pályázat leadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!

A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6. (A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!)

A pályázati felhívás és további tájékoztató a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_me nu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu oldalon található.

Rábcakapi, 2018. október 5.

Rábcakapi Község Önkormányzata