VP6-19.2.1-70-3-17 kódszámú, Pannónia Kincse Leader Egyesület -Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások elősegítése című pályázat

Fotót készítette: Szabó Ágnes