Köszöntöm községünk honlapján

Először is szeretném megköszönni minden választópolgár bizalmát, aki szavazatával lehetővé tette, hogy Rábcakapi község polgármestere lehettem.

Köztudott, hogy egy sajnálatos esemény miatt került sor az időközi polgármester választásra. Egy köztiszteletben álló, általam is nagyra becsült polgármester váratlan halála miatt vált szükségessé a választás. Emlékét a magam és a képviselő testület nevében is úgy szeretnénk megőrizni, hogy mindazokat a programokat, fejlesztéseket, amelyeket megvalósított megbecsüljük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek változások, új elképzelések, megvalósítandó új feladatok.
A magam részéről fontosnak tarom, hogy a falu jellege, mint mezőgazdasági tevékenységből élő település, ne változzon meg. Olyan értékek vannak a mezőgazdasági termelésben községünkben, melyekre nálunk jóval népesebb települések is büszkék lehetnének.A falu gondozott és lehetőségek szerint szép legyen.

Az idős rászorulók semmiben sem szenvedjenek hiányt, kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy aki egyedül van, mindig érezze, hogy valaki figyel rá.A már kialakult programok, éves rendezvények továbbra is valósuljanak meg, új, friss lendülettel gazdagítva, számítva a fiatalok ötleteire, kreativitására.Kézdimárkosfalva testvérközségünkkel a kapcsolatok ne szakadjanak meg, sőt fejlődjenek. Természetesen a fiatalokra, mint a jövő zálogára külön figyelmet szeretnék fordítani. Várom a javaslataikat, ötleteiket, hiszen ők tudják legjobban megmondani, hogy mire van szükségük. Érezzék magukat jól községünkben, ez a község fennmaradásának záloga.

Az evangélikus gyülekezet kiemelkedő szerepet tölt be a község életében. Szeretném, ha minél több programot közösen valósítanánk meg.Szeretettel várunk minden olyan, községünkbe letelepülni szándékozót, aki vállalni tudja, hogy az együttélés írott és íratlan szabályait be tudja tartani.

Arra kérem a Lakosságot, hogy problémáikkal, javaslataikkal, kritikáikkal keressenek meg, hiszen a megoldás csak akkor lehetséges, ha tudunk a problémáról.Természetesen csodákat nem tudunk tenni, de – a képviselő-testület nevében is – ígérem, hogy lehetőségeinkhez mérten egy élhető, összetartó, egymáson segíteni tudó és akaró falut tudunk a lakosság számára biztosítani, amiben számítok az idősebb korosztályra éppen úgy, mint a fiatalok segítségére.